आज उदास उदास दूर | aaj udaas udaas-door|Marathi Lyrics

गीत – ना. धों. महानोर
संगीत – पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर – लता मंगेशकर

आज उदास उदास दूर पांगल्या साउल्या
एकांताच्या पारावर हिरमुसल्या डहाळ्या
काही केल्या करमनां, कसा जीवच लागंना
बोलघेवडी साळुंकी कसा शब्द ही बोलंना
असा रुतला पुढ्यात भाव मुका जीवघेणा
चांदण्याची ही रात, रात जळे सुनी सुनी
निळ्या आसमानी तळ्यांत लाख रूतल्या ग गवळणी
दूर लांबल्या वाटेला रूखी रूखी टेहाळणी
दूर गेले घरधनी बाई, दूर गेले धनी

Āj udās udās dūr pāṅgalyā sāulyā
ekāṅtāchyā pārāvar hirmusalyā ḍahāḻyā
Kāhī kelyā karamnāṅ, kasā jīvach lāgaṅnā
bolghevḍī sāḻuṅkī, kasā śhabd hī bolenā
asā rutlā puḍhyāṅt bhāv mukā jīvgheṇā
Chāṅdaṇyāchī hī rāt, rāt jaḻe sunī sunī
niḻyā āsmānī taḻyāṅt lākh rusalyā gaṅ gavaḻṇī
dūr lāṅbalyā vāṭelā rukhī rukhī ṭehāḻṇī
dūr gele gharadhnī bāī, dūr gele dhanī

Leave a Comment