आला पाऊस मातीच्या वासात | Aala Paus Maatichya Vaast Marathi Lyrics

आला पाऊस मातीच्या वासात | Aala Paus Maatichya Vaast Marathi Lyrics

गीत – शान्‍ता शेळके
संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर – पुष्पा पागधरे


आला पाऊस मातीच्या वासात ग
मोती गुंफीत मोकळ्या केसांत ग !

आभाळात आले काळेकाळे ढग
धारा कोसळल्या, निवे तगमग
धुंद दरवळ धरणीच्या श्वासांत ग !

कोसळल्या कशा सरींवर सरी
थेंब थेंब करी नाच पाण्यावरी
लाल ओहळ वाहती जोसात ग !

लिंबोळ्यांची रास कडूलिंबाखाली
वारा दंगा करी जुई शहारली
चाफा झुरतो फुलांच्या भासात ग !

झाडांवरी मुके पाखरांचे थवे
वीज लालनिळी कशी नाचे, लवे
तेजाळते उभ्या अवकाशात ग !

वीज कडाडता भय दाटे उरी
एकली मी इथे सखा राहे दुरी
मन व्याकुळ सजणाच्या ध्यासात ग !

Leave a Comment

x