आली आली हो भागाबाई | Aali Aali Ho Bhagabai Marathi Lyrics

आली आली हो भागाबाई | Aali Aali Ho Bhagabai Marathi Lyrics

गीत – जगदीश खेबूडकर
संगीत – राम कदम
स्वर – राम कदम
चित्रपट – बाई मी भोळी


तिनं साडी आणा म्हंटली.. आणली !
तिनं चोळी आणा म्हंटली.. आणली !
तिनं नथ आणा म्हंटली.. आणली !
तिनं बुगडी आणा म्हंटली.. आणली !

अहो दाजिबाच्या वाड्यात गडबड झाली,
माडीवरची मंडळी खाली आली,
आली आली हो भागाबाई,
आली आली हो भागाबाई !

भागाबाई बोलली हटून,
आणि लग्‍नाला बसली नटून,
तिथं नवर्‍याचा पत्त्याच नाही,
आली आली हो भागाबाई !

भागाबाई निघाली जत्रंला,
शंभर रुपयं बांधलं पदराला,
तिथं मांजर आडवंच जाई,
आली आली हो भागाबाई !

भागाबाई पडली इरेला,
ह्यो बापई नवरा ठरिवला,
त्याच्या तोंडाला नाकच नाही,
आली आली हो भागाबाई !

अशी आमुची भागाबाई शहाणी
तिच्या जल्माची झाली कहाणी
कडं पात्तूर एकलीच र्‍हाई
आली आली हो भागाबाई !

Leave a Comment

x