आनंदी-आनंद गडे | aanandi aanand gade Marathi Lyrics

आनंदी-आनंद गडे | aanandi aanand gade Marathi Lyrics

गीत – बालकवी
संगीत – पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर – लता मंगेशकर ,  आशा खाडिलकर


आनंदी-आनंद गडे !
इकडे, तिकडे, चोहिंकडे.

वरतीं-खालीं मोद भरे;
वायूसंगे मोद फिरे,
नभांत भरला,
दिशांत फिरला,
जगांत उरला,
मोद विहरतो चोहिंकडे;
आनंदी-आनंद गडे !

सूर्यकिरण सोनेरी हे,
कौमुदि ही हंसते आहे;
खुलली संध्या प्रेमानें,
आनंदे गाते गाणें;
मेघ रंगले,
चित्त दंगले,
गान स्फुरलें;
इकडे, तिकडे, चोहिंकडे;
आनंदी-आनंद गडे !

वाहति निर्झर मंदगति,
डोलति लतिका वृक्षतती;
पक्षि मनोहर कूजित रे,
कोणाला गातात बरें ?
कमल विकसलें,
भ्रमर गुंगले,
डोलत वदले-
इकडे, तिकडे, चोहिंकडे;
आनंदी-आनंद गडे !

स्वार्थाच्या बाजारांत,
किती पामरें रडतात;
त्यांना मोद कसा मिळतो ?
सोडुनि स्वार्था तो जातो;
द्वेष संपला,
मत्सर गेला,
आतां उरला,
इकडे, तिकडे, चोहिंकडे;
आनंदी-आनंद गडे !

हे देखील वाचा
Brahma Vishnu aani Maheshwar Marathi Lyrics

Leave a Comment

x