अबोल झालीस का साजणी | Abol Zalis Ka Sajani Marathi Lyrics

अबोल झालीस का साजणी | Abol Zalis Ka Sajani Marathi Lyrics

गीत – ग. दि. माडगूळकर
संगीत – राम कदम
स्वर – महेंद्र कपूर
चित्रपट – वैभव

अबोल झालीस का, साजणी ?
आज जिवांची जुळली गाणी
मुक्या कळीला शिवे पाखरू
नकोस आता सुगंध चोरू
पहा मजकडे, उघड पापणी
बाग धुंडिली मी तुजसाठी
लाभलीस मज सखे शेवटी
हास मोकळे, गे मधुराणी
दास तुझा मी नव्हे सोबती
गुंगत राहिन तुझ्याभोवती
तहान तू मज, तूचि पाणी

Leave a Comment