अप्सरा आली इंद्रपुरीतुन | Apsara Aali Indrapuritun Marathi Lyrics

अप्सरा आली इंद्रपुरीतुन | Apsara Aali Indrapuritun | Marathi Lyrics

गीत – गुरु ठाकूर
संगीत – अजय-अतुल
स्वर – अजय गोगावले ,  बेला शेंडे ,  अतुल गोगावले
चित्रपट – नटरंग


कोमल काया कि मोहमाया पुनवचांदनं न्हाली
सोन्यात सजले रूप्यात भिजले रत्‍नप्रभा तनू ल्याली
ही नटली थटली जशी उमटली चांदणी रंगमहाली
मी यौवन बिजली पाहून थिजली इंद्रसभा भवताली

अप्सरा आली इंद्रपुरीतुन खाली
पसरली लाली रत्‍नप्रभा तनु ल्याली
ती हसली गाली चांदनी रंगमहाली
अप्सरा आली पुनवचांदनं न्हाली

छबिदार सुरत देखणी जणु हिरकणी नार गुलजार
सांगते उमर कंचुकी बापुडी मुकी सोसते भार
शेलटी खुणावे कटि तशी हनुवटी, नयन तलवार

ही रति मदभरली दाजी ठिनगी शिनगाराची
कस्तुरी दरवळली दाजी झुळुक ही वार्‍याची

ही नटली थटली जशी उमटली चांदणी रंगमहाली
मी यौवन बिजली पाहुन थिजली इंद्रसभा भवताली

अप्सरा आली इंद्रपुरीतुन खाली
पसरली लाली रत्‍नप्रभा तनु ल्याली
ती हसली गाली चांदनी रंगमहाली
अप्सरा आली पुनवचांदनं न्हाली


Apsara Aali Indrapuritun English Lyrics

Komal kaaya ki mohamaaya punawachaandann nhaali
Sonyaat sajali rupyaat bhijali rat‍anaprabha tanu lyaali
Hi natali thatali jashi umatali chaandani rngamahaali
Mi yauwan bijali paahun thijali indrasabha bhawataali

Apsara ali, indrapuritun khaali
Pasarali laali, rat‍anaprabha tanu lyaali
Ti hasali gaali chaandani rngamahaali
Apsara ali punawachaandann nhaali

Chhabidaar surat dekhani janu hirakani naar gulajaar
Saangate umar knchuki baapudi muki sosate bhaar
Shelati khunaawe kati tashi hanuwati, nayan talawaar

Hi rati madabharali daaji thhinagi shinagaaraachi
Kasturi darawalali daaji jhuluk hi waar‍ayaachi

Hi natali thatali jashi umatali chaandani rngamahaali
Mi yauwan bijali paahun thijali indrasabha bhawataali

Apsara ali, indrapuritun khaali
Pasarali laali, rat‍anaprabha tanu lyaali
Ti hasali gaali chaandani rngamahaali
Apsara ali punawachaandann nhaali

Leave a Comment

x