अशी नजर घातकीं बाई | Ashi Nazar Ghataki Baai Marathi Lyrics

अशी नजर घातकीं बाई | Ashi Nazar Ghataki Baai Marathi Lyrics

गीत – शांताराम नांदगावकर
संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर – कृष्णा कल्ले


अशी नजर घातकीं बाई ग
उभ्या ऊन्हात सुकली जाई ग

फळ रसाळ जातील वाया
उरी उगा लागलं धडकाया
जिवाभावाचं मला कुणी नाही ग

अंगि ज्वानी ऐन सोळाची
मनिं भीती अशा खेळाची
कुठं पाऊल घसरून जाई ग

किती लाजून झाले चूर
काळजाची बेहोष हुरहुर
नवतीची अशी नवलाई ग

Leave a Comment

x