बहरली जणु लतिका | Baharli Janu Latika Marathi Lyrics

बहरली जणु लतिका | Baharli Janu Latika Marathi Lyrics

गीत – दत्ता डावजेकर
संगीत – दत्ता डावजेकर
स्वर – माणिक वर्मा


बहरली जणु लतिका कलिका
जीव रमला या फुलाला

मोहची भारी गमला मजला
ठायीं ठायीं वेडा झाला

काय मनाला वाटें सखया
न कळे हो परि मोह-माया
प्रेमरंगी सुखदा फुलल्या

Leave a Comment

x