बहरुन ये अणुअणू | Baharun Ye Anuanu Marathi Lyrics

बहरुन ये अणुअणू | Baharun Ye Anuanu Marathi Lyrics

गीत – डॉ. वसंत अवसरे
संगीत – वसंत पवार
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट – अवघाचि संसार


बहरुन ये अणुअणू
जाहली रोमांचित ही तनू

नकळत मिळता नजरा दोन्ही
लहरत गेली वीज नसांतुनी
गेले, बाई, मी बावरुनी
किमया घडली जणू

उमलुन आली रात्र चांदणी
गंध दरवळे फुलांवाचुनी
अंगांगावर लहर चंदनी
सुख लागे रुणुझुणू

दंवापरी ते सुख टपटपले
ओठांनी या अलगद टिपले
आजवरी जे हृदयी जपले
तेच लाभले जणू

Leave a Comment

x