बेधुंद या आसमंतात | Bedhund Ya Aasmantaat Jhale Marathi Lyrics

बेधुंद या आसमंतात | Bedhund Ya Aasmantaat Jhale Marathi Lyrics

गीत -शांताराम नांदगावकर
संगीत – अनिल-अरुण
स्वर – उषा मंगेशकर


बेधुंद या आसमंतात झाले बेधुंद सारे तराणे
सजणा तुझ्यासवे !
ही रात, प्रीत मोहरून गीत ये नवे,
गीत ये नवे !

बेहोश वारा असा हा, गंधीत झाल्या दिशा
किती आठवणी मनीं साठवूनी
आली शृंगारवेडी निशा ही
या अंबरात तेज न्हात तेवती दिवे
तेवती दिवे !

लाटांवरी चांदण्याचा दाटून आला थवा
झुले पाण्यावरी फुलवेडी परी
प्रीतरंगात ही रंगलेली
पानांत वाट शोधितात धुंद काजवे
धुंद काजवे !

Leave a Comment