भास्वर तुज सम भास्वर | Bhaswar Tuj Sam Bhaswar Marathi Lyrics

भास्वर तुज सम भास्वर | Bhaswar Tuj Sam Bhaswar Marathi Lyrics

गीत – कवि गोविंद
संगीत – राम कदम
स्वर – आकाशवाणी गायकवृंद

भास्वर, तुज सम भास्वर, तूच भारता
भास्वरता तव जगता, दे प्रसन्‍नता
दे प्रबोधता, हरि अधीरता, वितरि वीरता
प्रेमशौर्य दाखविशी संतरक्षणी
भक्तिशौर्य विकसविशी धर्मतारिणी
दया-शौर्य प्रकटविशी दीनपालनी
सदा भारता, नाचे शौर्य तव मनी
सर्वकाल तुज ठायी-
शौर्य-सबलता, अधमदमनता, धर्मसमरता, दीन-अभयता
राम-बाण रामपरशु तुझा भारता
कृष्णचक्र इंद्रवज्र तुझे भारता
भीमाची भीमगदा तुझी भारता
शत्रुंजय संतत तू म्हणुन भारता
शस्‍त्रास्‍त्रे विश्वि अशी-
कवण निर्मिता, कवण मंत्रिता, कवण प्रेरिता, कवण कर्षिता
भारतात घनगणवत्‌ कोण गर्जतो ?
तो विक्रम, तो प्रताप, चंद्रगुप्‍त तो
छत्रपती, छत्रसाल, पृथ्वीराज तो
सिंहसंघ अगणित हा वर्णवे न तो
बघुनि शौर्य हे त्याचे-
सकल तत्सुता, येई सजिवता, स्फुरे भुजलता, त्यांचि तत्त्वता
समरशूर, दानशूर, ज्ञानशूर तू
शत्रुंजय, मृत्युंजय, मदनंजय तू
सत्‌प्रियकर, खलभयकर, नतशुभकर तू
गुणसुंदर जनमंगल सुरमंदिर तू
तुझी भारता, प्रभुता-
वाल्मीकीनुता, व्यास-संस्तुता, कृष्ण-वानिता, राम-वंदिता

Leave a Comment