भुई भेगाळली खोल | Bhui Bhegalali Khol Marathi Lyrics

भुई भेगाळली खोल | Bhui Bhegalali Khol Marathi Lyrics

गीत -ना. धों. महानोर
संगीत – आनंद मोडक
स्वर – अंजली मराठे
चित्रपट-दोघी


भुई भेगाळली खोल, वल्लं र्‍हाईली न कुटं
पाल्या-पाचोळयाचा जीव वहाटुईशी घुस्‍मटं

उभ्या दस्कटाचं रान आयुष्याला भिंगुळवानं
मुक्या जात्याच्या बाळूशी ओवी गाते जिवातून

सये सुगरनी बाई, तुला कशी सांगू गोष्ट
दाट दु:खाचं गाठुडं, शब्द उचलंना वटं

माय सुगरनी बाई, देई घरट्याशी थारा
असं बेवारशी जीनं सोसवेना उन्हं-वारा

Leave a Comment

x