म्हातारा | Marathi Katha | Marathi Story

“A.D ११३ मध्ये मरण पावले रोमन सिनेटचा सदस्य प्लिनी धाकटा यांनी सांगितलेली एक सत्य कथा. गावात एक भला मोठा वाडा …

Read more

कारखान्यातील भूत | Marathi Katha | Marathi Story

कोणे एके काळी भंडारा जिल्ह्यात विड्या वळण्याचा उद्योग भरभराटीस होता.स्वस्त आणि मुबलक मनुष्यबळ,जंगलात मोठ्या प्रमाणात उगवणारी तेंदूची झाडे आणि विडी …

Read more

भूतांचे प्रकार | Marathi Katha | Marathi Story

“कोकणात १४ प्रकाराची भूते प्रसिद्ध आहेत. एका अनाम व्यक्तीकडून मिळालेली हि पुढील माहिती. १) वेताळ: कोकणात वेताळाला भूतांचा राजा म्हणतात. …

Read more

बाधा | Marathi Katha | Marathi Story

“कोल्हापूर शहराला लागुनच असलेले एक छोटेसे गाव. पूर्वी जेमतेम पन्नास साठ घरे असलेले हे गाव काळानुसार पूर्ण बदललेले. शहराजवळ असल्याने …

Read more