धीट कुत्रा | Marathi Katha | Marathi Story

एकदा एका कुत्र्याच्या मागे गावातली पाचपंचवीस कुत्री लागली. पळून पळून तो कुत्रा अगदी दमून गेला. तेव्हा त्याने विचार केला, ‘आता …

Read more

गाढव व कुत्रा | Marathi Katha | Marathi Story

एक माणूस खाण्याचे पदार्थ एका गाढवावर लादून नेत होता. त्याच्याबरोबर त्याचा कुत्राही होता. काही वेळाने तो थकून जाऊन एका झाडाखाली …

Read more

गरुड आणि घुबड | Marathi Katha | Marathi Story

सर्व पक्ष्यांत सुंदर मुले कोणाची हे बघण्यासाठी गरुडराजाने सर्व पक्ष्यांना पिल्ले घेऊन दरबारात बोलाविले. त्याप्रमाणे सर्व पक्षी हजर झाले व …

Read more

गिधाड आणि त्याचे पाहुणे | Marathi Katha | Marathi Story

एका गिधाडाने आपल्या वाढदिवसाला सगळ्या पक्ष्यांना मेजवानीचे आमंत्रण केले. सगळे पक्षी ठरलेल्या वेळी हजर झाले. नंतर गिधाडाने घराचे दार लावून …

Read more

कावळा आणि कबुतरे | Crows and doves Marathi Katha | Marathi Story

एकदा, एका कबुतरांच्या खुराड्यात, आपली पिसे पांढरी करून एक डोमकावळा शिरला. जोपर्यंत तो गप्प होता तोपर्यंत त्या कबुतरांना काही ओळखू …

Read more

किडा आणि खोकड | Marathi Katha | Marathi Story

एकदा एक किडा उकिरड्यातून तोंड बाहेर काढून ओरडून म्हणाला, ‘कुणाची प्रकृति बरी नसल्यास त्याने माझ्यापाशी यावं. माझ्याकडे खूप रामबाण औषधं …

Read more