कावळे किती? | Marathi Katha | Marathi Story

एक दिवस कृष्णदेव राय राजाने तेनालीरामला विचारले ‘तेनालीराम तू सांगू शकतो का? आपल्या राज्यात एकूण किती कावळे आहेत ते?’ ‘हो, …

Read more

सोन्याचे आंबे | Marathi Katha | Marathi Story

राजा कृष्णदेवराय यांची आई गंभीरपणे आजारी पडली. वृध्दापकाळामुळे आणि शारीरीक व्याधीमुळे राज्यात उपलब्ध असलेल्या चांगल्यात चांगल्या औषधांना ती प्रतिसाद देत …

Read more

जादूची विहीर | Marathi Katha | Marathi Story

एकदा राजा कृष्णदेवरायने गृहमंत्र्यानां राज्यात खूप विहीरी बनविण्याचा आदेश दिला. उन्हाळा जवळ येत होता त्यामुळे राजाची अशी इच्छा होती की …

Read more

तेनालीरामचे चातुर्य | Marathi Katha | Marathi Story

एक दिवस राजा कृष्णदेवराय कोणत्या एका कारणामुळे तेनालीरामवर नाराज झाले होते व रागात येऊन त्यांनी भरलेल्या दरबारात तेनालीरामला सांगितले उदयापासून …

Read more

तेनालीराम आणि कंजूस व्यापारी | Marathi Katha | Marathi Story

राजा कृष्णदेवराय यांच्या राज्यात एक कंजूस व्यापारी रहात होता. त्याच्याजवळ पैशांची कमतरता नव्हती, पण खिशातून एक पैसा पण काढताना त्याच्या …

Read more