छत्रपती शिवाजी महाराजांचे निधन | Shivaji Maharaj Marathi Katha | Marathi Story

शिवाजी महाराजांचे सामर्थ्य आता खूपच वाढले होते. महाराजांनी शत्रूला अगदी नकोसे करून सोडले होते. एके काळी बलवान असे आदिलशहा व …

Read more

माँसाहेबांचे निधन | Marathi Katha | Marathi Story

शिवरायांचा राज्याभिषेकाचा सोहळा अतिशय डौलात आणि थाटामाटात पार पडला. अत्याचारी व प्रजेचा छळ करणाऱ्या अनेक परकीय सत्ताधिशांना कधी गनिमी काव्याने …

Read more

गड आला पण सिंह गमावला | Marathi Katha | Marathi Story

शिवाजी महाराज आग्य्राहून सुटून सुखरूपपणे स्वराज्यात परत आले. परंतु तोपर्यंत मोगल सरदार खूप चिडले होते त्यामुळे त्यांनी स्वराज्यातील मुलूख जाळून, …

Read more

शिवराय आणि शंभूराजे यांची सुटका | Marathi Katha | Marathi Story

मिर्झाराजे जयसिंगाच्या ताब्यात पुरंदर आणि वज्रगढ आले तेव्हा त्याचा उन्मत्तपणा जास्तच वाढला होता. आता त्याची नजर कोंढाण्याकडे वळली होती. गडाला …

Read more

बाजीला अद्दल घडविली | Marathi Katha | Marathi Story

शिवरायांचा दरारा आता खूपच वाढला होता. जेव्हा विजापुरच्या आदिलशहाला समजले की, औरंगजेबाचे सुरत लुटून शिवाजीराजे सुखरूपपणे राजगडावर परत आले, तेव्हा …

Read more

शाहिस्तेखानाची बोटेच छाटली | Marathi Katha | Marathi Story

औरंगजेबाचा मामा शाहिस्तेखान हा पुण्यातील लाल महालामध्ये राहून स्वराज्यातील मुलूखाची राखरांगोळी करीत होता त्यामुळे त्याचा बंदोबस्त कसा करायचा याचा विचार …

Read more

करतलबखानाचा पराभव | Marathi Katha | Marathi Story

शिवरायांच्या कर्तबगारीने आणि असीम पराक्रमाने सगळे लोक त्यांना ‘महाराज’ असे म्हणू लागले होते. महाराज पन्हाळगडावरून निसटून गेले तरी त्यांचे अतिशय …

Read more