तेनाली रामा

tenali rama marathi stories

सोन्याचे आंबे | Marathi Katha | Marathi Story

राजा कृष्णदेवराय यांची आई गंभीरपणे आजारी पडली. वृध्दापकाळामुळे आणि शारीरीक व्याधीमुळे राज्यात उपलब्ध असलेल्या चांगल्यात चांगल्या औषधांना ती प्रतिसाद देत...

तेनालीरामचे चातुर्य | Marathi Katha | Marathi Story

एक दिवस राजा कृष्णदेवराय कोणत्या एका कारणामुळे तेनालीरामवर नाराज झाले होते व रागात येऊन त्यांनी भरलेल्या दरबारात तेनालीरामला सांगितले उदयापासून...

तेनालीराम आणि कंजूस व्यापारी | Marathi Katha | Marathi Story

राजा कृष्णदेवराय यांच्या राज्यात एक कंजूस व्यापारी रहात होता. त्याच्याजवळ पैशांची कमतरता नव्हती, पण खिशातून एक पैसा पण काढताना त्याच्या...