चांदण्यात ह्या धरणी | Chandanyat Hya Dharani Marathi Lyrics

चांदण्यात ह्या धरणी | Chandanyat Hya Dharani Marathi Lyrics

गीत – जगदीश खेबूडकर
संगीत – दत्ता डावजेकर
स्वर – लता मंगेशकर
चित्रपट – घरची राणी


चांदण्यात ह्या धरणी हसते, चंद्र हसे गगनी
चांदणे फुलले माझ्या मनीं

आभाळाची धरणीवरती
अशीच आहे अखंड प्रीती
त्या प्रीतिच्या शीतलतेने सुखावली रजनी

ओली वाळू झाली रुपेरी
नाचनाचती सागर लहरी
माडांमधुनी लबाड वारा आळवितो गाणी

या चंद्राच्या अनंत लीला
उपमा नाही अवखळतेला
अर्थासाठी आतुरली ही शब्दमयी वाणी

Leave a Comment