चांदोमामा चांदोमामा | Chandomama Chandomama Marathi Lyrics

चांदोमामा चांदोमामा | Chandomama Chandomama Marathi Lyrics

गीत – मंगेश पाडगांवकर
संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर – संजीवनी खळे


चांदोमामा, चांदोमामा.. भागलास काय ?
घरचा अभ्यास केलास काय ?

चांदोमामा, चांदोमामा.. लपलास काय ?
पुस्तक हरवून बसलास काय ?

चांदोमामा, चांदोमामा.. रुसलास काय ?
गणितात भोपळा घेतलास काय ?

Leave a Comment