धरित्रीच्या कुशीमधे | Dharitrichya Kushimadhe Marathi Lyrics

धरित्रीच्या कुशीमधे | Dharitrichya Kushimadhe Marathi Lyrics

गीत – बहिणाबाई चौधरी
संगीत – वसंत पवार
स्वर – सुमन कल्याणपूर
चित्रपट – मानिनी


धरित्रीच्या कुशीमधे
बियबियाणं निजली
वर पसरली माती
जशी शाल पांघरली

बीय डरारे भूमीत
सर्व कोंब आले वर
गहिवरलं शेत जसं
अंगावरती शहारं

ऊनवार्‍याशी खेळता
एका एका कोंबांतून
प्रगटली दोन पानं
जशी हात ती जोडून

टाळ्या वाजवती पानं
दंग देवाच्या भजनी
जशी करती करुणा
होऊ दे रे आबादानी

दिसामासा होय वाढ
रोप झाली आता मोठी
आला पिकाला बहर
झाली शेतामध्ये दाटी

कशी वार्‍यानं डोलती
दाणे आले गाडी गाडी
देव अजब गारुडी
देव अजब गारुडी

Leave a Comment