धुंदित गंधित होउनि | Dhundit gandhit Marathi Lyrics

धुंदित गंधित होउनि | Dhundit gandhit Marathi Lyrics

गीत – शांताराम नांदगावकर
संगीत – अनिल-अरुण
स्वर – उषा मंगेशकर


धुंदित, गंधित, होउनि सजणा
प्रीतीत रंगुनि जाऊ या
छेडित ये प्रीत-संगीत सजणा
प्रीतीत रंगुनि जाऊ या
ये सजणा !

कुंजात या गंधलेली फुले, माळुनि जाई झुले
गंधात ही धुंद झाली चमेली, गुलमोहराला भुले
तुझी सखी तुझ्यासवें ही !

पानांतुनी रेशमी चांदणे हे, मोहूनी येई करीं
गाण्यातले सूर हे अमृताचे दाटुनी आले उरी
अशी घडी युगायुगाची !

Leave a Comment

x