एल.सी.डी. आणि एल.इ.डी टीव्ही मध्ये काय फरक असतो?

  1. एलसीडी स्क्रीन १ इंच पर्यंत जाड असते तर एलइडी १ इंचापेक्षा कमी असते.
  2. एलसीडी टीव्ही जास्त वीज घेते तर एलइडी साठी कमी वीज लागते.
  3. एलसीडी टीव्ही स्वस्त असते तर एलइडी टीव्ही एलसीडी च्या तुलनेत जरा महाग असते.
  4. एलसीडी पेक्षा एलइडी जास्त प्रकाशित असते आणि रंग पण खूप जास्त असतात.
  5. एलसीडी टीव्ही १६५° कोनापर्यंत पाहता येते. त्यापेक्षा अधिक कोणात चित्र नीट दिसत नाही तर एलइडी टीव्ही कोणत्याही कोनातून म्हणजेच १८०° पर्यंत पाहता येते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *