दिवसभर पावसात असून | Divasbhar Pavsat Asun Marathi Lyrics

दिवसभर पावसात असून | Divasbhar Pavsat Asun Marathi Lyrics

गीत – मंगेश पाडगांवकर
संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर – शमा खळे


दिवसभर पावसात असून सांग ना आई,
झाडाला खोकला कसा होत नाही ?

दिवसभर पावसात खेळून सांग ना आई,
वारा कसा जराही दमत नाही ?

रात्रभर पाढे म्हणून सांग ना आई,
बेडकाचा आवाज कसा बसत नाही?

रात्रभर जागून सुद्धा सांग ना आई,
चांदोबा झोपी कसा जात नाही ?

दिवसभर काम करून सांग ना आई,
तुला मुळी थकवा कसा येत नाही ?

Leave a Comment