दृष्ट लागण्याजोगे सारे | Drushta lagnyajoge sare Marathi Lyrics

दृष्ट लागण्याजोगे सारे | Drushta lagnyajoge sare Marathi Lyrics

गीत -सुधीर मोघे
संगीत -अरुण पौडवाल
स्वर- अनुराधा पौडवाल ,  सुरेश वाडकर
चित्रपट-माझं घर माझा संसार


दृष्ट लागण्याजोगे सारे, गालबोटही कुठे नसे
जग दोघांचे असे रचू की स्वर्ग त्यापुढे फिका पडे !

स्वप्‍नाहून सुंदर घरटे मनाहून असेल मोठे
दोघांनाही जे जे हवे ते होईल साकार येथे
आनंदाची अन्‌ तृप्‍तीची शांत सावली इथे मिळे
जग दोघांचे असे रचू की स्वर्ग त्यापुढे फिका पडे !

जुळलेले नाते अतुट घडे जन्मजन्मांची भेट
घेऊनिया प्रीतिची आण एकरूप होतील प्राण
सहवासाचा सुगंध येथे आणि सुगंधा रूप दिसे
जग दोघांचे असे रचू की स्वर्ग त्यापुढे फिका पडे !

Leave a Comment