दुःख ना आनंदही | Marathi Lyrics

गीत – आरती प्रभु
संगीत – पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर – लता मंगेशकर
अल्बम – मैत्र जिवाचे
दुःख ना आनंदही अन्‌ अंत ना आरंभही,
नाव आहे चाललेली कालही अन्‌ आजही.
मी तसा प्रत्यक्ष नाही, ना विदेशी मी जसा,
मी नव्हें की बिंब माझें ! मी न माझा आरसा.
याद नाही, साद नाही, ना सखी वा सोबती,
नाद आहे या घड्याला अन्‌ घड्याच्या भोवती.
सांध्यछाया आणि काया जोडुनी यांचा दुवा
नाव आहे चाललेली, दूरची हाले हवा.
एकला मी नाहि जैसा, नाहि नाहि मी दुणा
जीवनाला ऐल नाही, पैल, तैसा मध्य ना.
duhkha na anandahi an‌ anta na arambhahi
nava ahe calaleli kalahi an‌ ajahi
mi tasa pratyaksa nahi, na videsi mi jasa
mi navhe ki bimba majhe ! mi na majha arasa
yada nahi, sada nahi, na sakhi va sobati
nada ahe ya ghadyala an‌ ghadyacya bhovati
sandhyachaya ani kaya joduni yanca duva
nava ahe calaleli, duraci hale hava
ekala mi nahi jaisa, nahi nahi mi duna
jivanala aila nahi, paila taisa, madhya na

Leave a Comment