एक झोका चुके काळजाचा | Ek Zoka Chuke Kaljacha Thoka Marathi Lyrics

एक झोका चुके काळजाचा | Ek Zoka Chuke Kaljacha Thoka Marathi Lyrics

गीत -सुधीर मोघे
संगीत – आनंद मोडक
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट-चौकट राजा


एक झोका,
चुके काळजाचा ठोका,
एक झोका

उजवीकडे डावीकडे
डावीकडे उजवीकडे
जरा स्वतःलाच फेका

नाही कुठे थांबायचे
मागेपुढे झुलायचे
हाच धरायचा ठेका

जमिनीला ओढायचे
आकाशाला जोडायचे
खूप मजा, थोडा धोका

Leave a Comment