एकाच या जन्मीं जणू | Ekach Ya Janmi Janu Marathi Lyrics

एकाच या जन्मीं जणू | Ekach Ya Janmi Janu Marathi Lyrics

गीत – सुधीर मोघे
संगीत – सुधीर फडके
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट – पुढचं पाऊल (१९८६)


एकाच या जन्मीं जणू
फिरुनी नवी जन्मेन मी

स्वप्‍नाप्रमाणे भासेल सारे
जातील सार्‍या लयाला व्यथा
भंवती सुखाचे स्वर्गीय वारे
नाही उदासी ना आर्तता
ना बंधने वा नाही गुलामी
भीती अनामी विसरेन मी
हरवेन मी, हरपेन मी
तरीही मला लाभेन मी

आशा उद्याच्या डोळ्यांत माझ्या
फुलतील कोमेजल्यावाचुनी
माझ्या मनीचे गूज घ्या जाणुनी
या वाहणार्‍या गाण्यांतुनी
लहरेन मी, बहरेन मी,
शिशिरांतुनी उगवेन मी


Ekaach ya janmi janu firuni nawi janmen mi

Swapnaapramaane bhaasel saare, jaatil saar‍aya layaala wyatha
Bhawati sukhaache swargiy waare, naahi udaasi na artata
Na bndhane wa naahi gulaami, bhiti anaami wisaren mi
Harawen mi, harapen mi tarihi mala laabhen mi

Asha udyaachya dolyaant maajhya, fulatil komejalyaawaachuni
Maajhya maniche guj ghya jaanuni ya waahanaar‍aya gaanyaatuni
Laharen mi, baharen mi shishiraatuni ugawen mi

Leave a Comment