ग बाई बाई झोंबतो गारवा | Ga Bai Bai Zombato Garva Marathi Lyrics

ग बाई बाई झोंबतो गारवा | Ga Bai Bai Zombato Garva Marathi Lyrics

गीत – जगदीश खेबूडकर
संगीत – राम कदम
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट – गणानं घुंगरू हरवलं

चंदनाच्या पलंगी शेज मखमली लाल
दोन उशा रेशमी, गरम लोकरी शाल
पर झोप नाही आली जागरण झालं काल
रंग महाली ऊब असून का काटा फुलतोय नवा
ग बाई बाई झोंबतो गारवा !
अंग नाजूक ग मला रुतली उशी
आली जांभई ग निजले बदलून कुशी
खिडकीमधुनी खुणवत होता चवथीचा चांदवा
ग बाई बाई झोंबतो गारवा !
रागारागानं गेले मी कोन्यात ग
चिंब न्हाऊन मी पाहिलं ऐन्यात ग
मनात माझ्या घुमु लागला मदनाचा पारवा
ग बाई बाई झोंबतो गारवा !
आज आला तुम्ही माझी केली कदर
झाली नजरानजर घेते लाजून पदर
खुशाल यावं जवळ घ्यावं धरून हात आडवा
ग बाई बाई झोंबतो गारवा !

Leave a Comment