गळ्यात माझ्या बांधा एक | Galyat Majhya Bandha Ek Marathi Lyrics

गळ्यात माझ्या बांधा एक | Galyat Majhya Bandha Ek Marathi Lyrics

गीत – जगदीश खेबूडकर
संगीत – राम कदम
स्वर – सुलोचना चव्हाण
चित्रपट – केला इशारा जाता जाता


Galyat Majhya Bandha Ek Marathi Lyrics

लाखांमधुनी सख्या तुम्हाला अचूक मी हेरलं
तुमच्या नावानं गळ्यात माझ्या बांधा एक डोरलं !

ही ऐन भराची उमर लई मोलाची
ही चिक्कण माती सोन्याच्या तोलाची
अंगामधुनी पिसाट वारं ज्वानीचं भरलं
सख्या तुम्ही बांधा एक डोरलं !

हे घुंगरू बांधण्या कितीदा खाली वाकू
किती किती लाज मी पदराखाली झाकू
चाळांमधुनी वीज पाखरू मनात थरथरलं
सख्या तुम्ही बांधा एक डोरलं !

दोघांत रंगला नजरबंदीचा खेळ
पर हार-जीतीचा बसला नाही मेळ
बक्कळ झाल्या भेटी आता एक काम उरलं
सख्या तुम्ही बांधा एक डोरलं !

Leave a Comment

x