गणगौळण झाली सुरू | Gangaulan Zali Suru Marathi Lyrics

गणगौळण झाली सुरू | Gangaulan Zali Suru Marathi Lyrics

गीत – जगदीश खेबूडकर
संगीत – राम कदम
स्वर – अरुण सरनाईक
चित्रपट – गणगौळण


Gangaulan Zali Suru Marathi Lyrics

रिद्धीसिद्धीचा भाग्यविधाता, देव गजानन बुद्धीदाता
तो सुखकर्ता, तो दु:खहर्ता, चरण तयाचे धरू
गणगौळण झाली सुरू

कागद करुनि या धरतीचा, कलम-कुंचला मोरपिसांचा
हार गुंफिता कवन फुलांचा, अमृत लागे झरू
गणगौळण झाली सुरू

सूर-तालांची जाता वर्दी, देवदिकांची झाली गर्दी
जमले श्रोते जमले दर्दी, त्यांची सेवा करू
गणगौळण झाली सुरू

Leave a Comment

x