गेला कुठे बाई कान्हा | Gela Kuthe Baai Kanha Marathi Lyrics

गेला कुठे बाई कान्हा | Gela Kuthe Baai Kanha Marathi Lyrics

गीत – दत्ता डावजेकर
संगीत – दत्ता डावजेकर
स्वर – लता मंगेशकर


गेला कुठे बाई कान्हा, कान्हा येईना
गेला कुठे माझा राजा, राजा येईना

किती बघू वाट तरी जा ना,
जा ना, सख्यांनो कुणी
आता धीर धरवेना

सांगा माझ्या मोहना
बोलणार ना तुला पुन्हा
नको धरू राग या क्षणा

पंचप्राण माझे बाई ओवाळूनी
आलिंगीन देही धरुनी
माझ्या हृदयीचा राणा

Leave a Comment

x