ही पौर्णिमा हे चांदणें | Hi pornima he chandane Marathi Lyrics

ही पौर्णिमा हे चांदणें | Hi pornima he chandane Marathi Lyrics

गीत – सुधीर मोघे
संगीत – अनिल-अरुण
स्वर – अरुण दाते


ही पौर्णिमा, हे चांदणें येईलही पुन्हा
माझेतुझे गाणे परि उमलेल कां पुन्हा ?

श्वासांतुनि यात्रा तशी आजन्म झंकारते
केव्हातरीं जन्मांतरीं प्रीती अशी भेटते
जी भेटते केव्हातरीं भेटेल का पुन्हा ?

गेलो असे हरवून की ना राहिलो आपुले
दोन्ही मनें एकारली- गाणें नवे जन्मले
जे जन्मते केव्हांतरी जन्मेल का पुन्हा ?

Leave a Comment

x