हिशोब सांगते ऐका | Hishob Sangate Aika Marathi Lyrics

हिशोब सांगते ऐका | Hishob Sangate Aika Marathi Lyrics

गीत – जगदीश खेबूडकर
संगीत – राम कदम
स्वर –  कृष्णा कल्ले ,  बालकराम


Hishob Sangate Aika Marathi Lyrics

हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका !

ह्यांनी रुपयं दिलंतं पंधरा नि ह्यांच्या अंगात नव्हता सदरा
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका !

रुपयं राहिलं चौदा नि ह्यांच्या घरात नव्हता सौदा
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका !

आता रुपयं राहिलं त्येरा अन्‌ ह्यांच्या न्हाणीत फुटका डेरा
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका !

अहो रुपयं राहिलं बारा अन्‌ ह्यांच्या भैनीला नव्हता थारा
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका !

अहो रुपयं राहिलं अकरा नि ह्यांच्या मेव्हणीचा भारीच नखरा
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका !

आता दहाची राहिली नोट नि ह्यांच्या घरात नव्हतं ताट
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका !

आता रुपयं राहिलं नऊ नि मागल्या दारानं आली जाऊ
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका !

आता रुपये राहिले आठ अन्‌ पडली माह्या दिराची गाठ
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका !

आता रुपये राहिले सात न्‌ ह्यांच्या घरात नव्हतं जातं
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका !

आता रुपये राहिले सहा नि पोलिस पाटलाला पाजला चहा
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका !

अहो रुपये राहिले पाच नि ह्यांच्या आरशाला नव्हती काच
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका !

आता रुपये राहिले चार अन्‌ फुडल्या सोप्याचं मोडलंय दार
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका !

अहो रुपये राहिले तीन नि ह्यांच्या आईचं आला फोन
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका !

अहो रुपये राहिले दोन नि ह्यांच्या त्वोंडाला आली घान
तिथं एक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी कसा खरचला पैका !

आता रुपया राहिला एक नि म्या हा दत्तक घेतलाय ल्येक
तिथं योक रुपया खरचला
हिशोब सांगते ऐका, भावजी असा खरचला पैका !

Leave a Comment

x