हुकुमाची राणी माझी | Hukumachi Raane Majhe Marathi Lyrics

हुकुमाची राणी माझी | Hukumachi Raane Majhe Marathi Lyrics

गीत – ग. दि. माडगूळकर
संगीत – सुधीर फडके
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट – जशास तसे


Hukumachi Raane Majhe Marathi Lyrics

हुकुमाची राणी माझी
राया, मी डाव जिंकला

लागला रंग तुम्हां, साधले डाव दोन
कैफात गुंग होता राहिले नाही भान
बायकी कावा माझा, राखून पत्ता ठेवला

उतारी करा आता, चवर्‍या दुर्र्‍या टाका
आताच मारला ना बदामी माझा एक्का ?
कटाप रंग चारी, हुकूम हाती राहिला

मघाचा डाव कसा ध्यानात नाही आला ?

हातात राणी माझ्या, गुलाम सर केला
उलटली बाजी आता, राणीनं राजा मारला


Hukumāchī rāṇī mājhī
rāyā mī ḍāv jiṅklā

lāglā raṅg tumhā, sādhle ḍāv don
kaiphāt guṅg hotā, rāhile nāhī bhān
bāykī kāvā mājhā rākhūn pattā ṭhevlā

utārī karā ātā, chavaryā duryā ṭākā
ātāch mārlā nā badāmī mājhā ekkā
kaṭāp raṅg sāre hukūm hātī rāhilā

maghāchā ḍāv kasā dhyānāṅt nāhī ālā

hātā rāṇī mājhyā, gulām sar kelā
ulaṭlī bājī ātā rāṇīnaṅ rājā mārlā

Leave a Comment

x