झाडावरती घडे लटकले | Jhadavarti ghade latakle Marathi Lyrics

झाडावरती घडे लटकले | Jhadavarti ghade latakle Marathi Lyrics

गीत – ग. दि. माडगूळकर
संगीत – सुधीर फडके
स्वर – सुधीर फडके
चित्रपट – चिमण्यांची शाळा


Jhadavarti ghade latakle Marathi Lyrics

ओळखणार ना बरोबर, ओळखा हं !

झाडावरती घडे लटकले, घड्यात होते पाणी
त्या पाण्याच्या वड्या कापूनी कुरुकुरु खातो कोणी
आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत – खोबरं

अफगाणातील इजार भारी त्याच्या हाती मोती
त्या मोत्यांना उन्हात सुकवून पोरेबाळे खाती
आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत – मनुका

कोकणातला पिवळा बाळू फार लागला माजू
पकडून आणा भट्टीवरती काळिज त्याचे भाजू – काजू

तालमीतला पोर मारतो तिठ्ठयावरती थापा
सुरकुतलेली बोटे त्यांचा गोड लागतो पापा
आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत – खारका

आधी होतीस काळीपिवळी नंतर झालीस गोरी ग
देवळातुनी का ग फिरसी वेणूगावच्या पोरी
आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत – खडीसाखर

चट्टामट्टा बाळंभट्टा, आता मागील त्याला रट्टा
पंजा चाटीत निजेल गुपचूप तो वाघाचा पठ्ठा

आता झाली खिरापत

Leave a Comment

x