कन्या सासुर्‍याशीं जाये | Kanya Sasuryashi Jaye Marathi Lyrics

कन्या सासुर्‍याशीं जाये | Kanya Sasuryashi Jaye Marathi Lyrics

रचना -संत तुकाराम
संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर – लता मंगेशकर


कन्या सासुर्‍यासीं जाये ।
मागें परतोनी पाहे ॥१॥

तैसें जालें माझ्या जीवा
केव्हां भेटसी केशवा ॥२॥

चुकलिया माये ।
बाळ हुरुहुरु पाहे ॥३॥

जीवनावेगळी मासोळी ।
तैसा तुका तळमळी

Leave a Comment

x