कसं काय पाटील बरं | Kasa Kaay Patil Bara Marathi Lyrics

कसं काय पाटील बरं | Kasa Kaay Patil Bara Marathi Lyrics

गीत – जगदीश खेबूडकर
संगीत – वसंत पवार
स्वर – सुलोचना चव्हाण
चित्रपट – सवाल माझा ऐका


Kasa Kaay Patil Bara Marathi Lyrics

कसं काय पाटील बरं हाय का, अहो बरं हाय का ?
काल काय ऐकलं, ते खरं हाय का ?

अहो राव तुम्ही, ते नाही तुम्ही, अहो चष्मेवाले तुम्ही
न्हाय, न्हाय, न्हाय, न्हाय, फेटेवाले तुम्ही
सांगा काय ऐकलं ते खरं हाय का ?

काल म्हनं तुम्ही जत्रंला गेला, तमाशात काळिज इसरून आला
खरं काय हो पाटील ?
इसरल्या ठायी, गावलं का न्हाई, आज तरि संगती आणलंय का ?

काल म्हनं तुम्ही तालुक्याला गेला, कमरंचा ऐवज हरवून आला
आरंरं
केली वाटमारी, सांजच्यापारी, आज काय शिल्लक र्‍हायलंय का ?

काल म्हनं तुम्ही हितंतिथं गेला, बघताबघता घोटाळा झाला
आगं बया बया
काय झालं पुढं, सांगा तरि थोडं, खाली नका बघु आता लाजताय का ?

Leave a Comment

x