कसा मला टाकुनी गेला | Kasa Mala Takuni Gela Marathi Lyrics

कसा मला टाकुनी गेला | Kasa Mala Takuni Gela Marathi Lyrics

रचना  – संत एकनाथ
संगीत – श्रीनिवास खळे
स्वर – पं. भीमसेन जोशी


कसा मला टाकुनी गेला राम ॥१॥

रामाविण जीव व्याकुळ होतो ।
सुचत नाहीं काम ॥२॥

रामाविण मज चैन पडेना ।
नाहीं जिवासी आराम ॥३॥

एका जनार्दनीं पाहुनी डोळा ।
स्वरूप तुझें घनश्याम ॥४॥

Leave a Comment