लपे करमाची रेखा | Lape Karmachi Rekha Marathi Lyrics

लपे करमाची रेखा | Lape Karmachi Rekha Marathi Lyrics

गीत – बहिणाबाई चौधरी
संगीत – वसंत पवार
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट – मानिनी


लपे करमाची रेखा
माझ्या कुंकवाच्या खालीं
पुसूनिया गेलं कुंकू
रेखा उघडी पडली

देवा, तुझ्याबी घरचा
झरा धनाचा आटला
धनरेखेच्या चर्‍यानं
तळहात रे फाटला

राहो लाल माझे सुखी
हेच देवाले मागणं
त्यांत आलं रे नशीब
काय सांगे पंचागन

नको नको रे जोतिषा
माझ्या दारीं नको येऊ
माझं दैव मला कळे
नको हात माझा पाहूं.

Leave a Comment