लेक माझी लाडकी तू | Lek Majhi Ladaki Tu Marathi Lyrics

लेक माझी लाडकी तू | Lek Majhi Ladaki Tu Marathi Lyrics

गीत – जगदीश खेबूडकर
संगीत – राम कदम
स्वर – शोभा जोशी
चित्रपट – झुंज


आतड्याची माया माझी तुझ्याविना पोरकी
लेक माझी लाडकी तू लेक माझी लाडकी

झोपडीत बाळी माझी दळिंदर ल्याली
काळजाच्या नरोटीनं अमृत प्याली
दिली तिला बसायाला झोळीची ग पालखी

पडंझडं.. मूल वाढं.. तसा तुझा खेळ ग
अंगणात बागडली अबोलीची वेल ग
‘आई’ म्हणायाच्या आधी केली तुला पारखी

नावरूप आलं तुला पीळ माझा सुटला
‘उदो उदो’ बघुनिया पांग सारा फिटला
किती तुझं थोरपण ? काय माझी लायकी

एकदाच ‘आई’ असा बोल कानी यावा
तुझ्या मांडीवर पोरी जीव माझा जावा
शेवटच्या हुंदक्याला जिणं लागो सार्थकी

Leave a Comment