लिंबलोण उतरू कशी | Limbalon Utaru Kashi Marathi Lyrics

लिंबलोण उतरू कशी | Limbalon Utaru Kashi Marathi Lyrics

गीत – ग. दि. माडगूळकर
संगीत – सुधीर फडके
स्वर – सुमन कल्याणपूर
चित्रपट – एकटी


लिंबलोण उतरू कशी असशि दूर लांब तू
इथून दृष्ट काढिते, निमिष एक थांब तू

एकटाच मजसी तू उभ्या जगात लाडका
तूच दुःखसागरी उभविलीस द्वारका
सर्वभार घेतला असा समर्थ खांब तू

धन्य कूस आईची, धन्य कान, लोचने
कृतार्थ जन्म जाहला फिटुन जाय पारणे
अनंत कष्ट सोसले फेडिलेस पांग तू

शीणभाग संपला तृप्‍त माय जीवनी
आयु उर्वरित ते सरेल ईश चिंतनी
लाभले न जे कुणा असे सुदैव भोग तू


Limbalon Utaru Kashi English Lyrics

Linbalon utaru kashi asashi dur laanb tu
Ithun drisht kaadhite nimish ek thaanb tu

Ekataach majasi tu ubhya jagaat laadaka
Tuch duhkhasaagari ubhawilis dwaaraka
Sarw bhaar ghetala asa samarth khaanb tu

Shinabhaag snpala, tript maay jiwani
Ayu urwarit te sarel ish chintani
Laabhale n je kuna ase sudaiw bhog tu

Leave a Comment