माजो लवताय डावा डोळा | Maajo Lavtaay Daavaa Dolaa Marathi Lyrics

माजो लवताय डावा डोळा | Maajo Lavtaay Daavaa Dolaa Marathi Lyrics

गीत – शान्‍ता शेळके
संगीत – पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर – लता मंगेशकर
चित्रपट – महानंदा

माजो लवताय डावा डोळा
जाइजुईचो गजरो माळता
रतन-अबोली केसान फुलता
काय शकुन, शकुन गो, सांगताय माका ?
बाय, माजो लवताय डावा डोळा !
माजे कानार भंवर भोवता
माजे गालाक बाय भिडता
सगळ्या अंगार शिर्शीर येता
माजो पदर वार्‍यार उडता
मनचो बकुळ गो परमाळता
काय शकुन, शकुन गो, सांगताय माका ?
बाय, माजो लवताय डावा डोळा !
माजे दोळ्यांत सपनाच्या वाटेर
कोन बाय येता न जाता ?
माजे ओठार माजेच गाणे
कोन बाय येऊन गाता ?
माजोच बोल बाय उलैता
काय शकुन, शकुन गो, सांगताय माका ?
बाय, माजो लवताय डावा डोळा !

Maajo Lavtaay Daavaa Dolaa English Lyrics

Mājo lavtāyaṅ ḍāvā ḍoḻā
jāī juīcho, gajro māḻtā
ratan abolī kesānaṅ phultā
kāy śhakūn, śhakūn go sāṅgtāy mākā
Mājhe kānār bhavar bhavtā
mājhe gālāk bāī bhiḍtā
sagaḻyā aṅgār śhirśhir yetā
māje padar vār‍yāvar uḍtā
mancho bakul go parmāḻtā
kāy śhakūn, śhakūn go sāṅgtāy mākā
Mājhe ḍoḻyāt sapnāchyā vāṭer
kon bāī yetā na jātā
mājhe oṭhār mājech gāṇe
kon bāī yeūn gātā
mājoch bol bāī hulaytā
kāy śhakūn, śhakūn go sāṅgtāy mākā

Leave a Comment