मज आवडले हे गाव | Maj Avadale He Gaav Marathi Lyrics

मज आवडले हे गाव | Maj Avadale He Gaav Marathi Lyrics

गीत – ग. दि. माडगूळकर
संगीत – वसंत पवार
स्वर – लता मंगेशकर
चित्रपट – गाठ पडली ठका ठका


Maj Avadale He Gaav Marathi Lyrics

मज आवडले हे गाव !

नदी वाहती, घाट उतरते
तीरावरती गोधन चरते
हिरवी मळई जळा चुंबिते
इकडुन तिकडे, तिकडून इकडे खेपा करिते नाव
मज आवडले हे गाव !

चहूं बाजूला निळसर डोंगर
मधे थिटुकले खेडे सुंदर
निंब, बाभळी, अंबा, उंबर
हलुनी डुलुनी सपर्ण फुलुनी करिती शीतळ छांव
मज आवडले हे गाव !

घरे ठेंगणी, वळत्या वाटा
चावडीपुढचा रुंद चव्हाटा
राउळशिखरी उंच बावटा
भगव्या रंगें जगास सांगे वंशकुळाचे नाव
मज आवडले हे गाव !

Leave a Comment

x