मला सांगा सुख म्हणजे लिरिक्स | Mala Sanga Sukh Mhanje nakki kay asta lyrics

मला सांगा सुख म्हणजे लिरिक्स | Mala Sanga Sukh Mhanje nakki kay asta lyrics

Mala Sanga Sukh Mhanje nakki kay asta lyrics: this song is sung by Prashant Damale. Mala Sanga Sukh Mhanje nakki kay asta song is composed by Ashok Patki, lyrics written by Shrirang Godbole and This song is from marathi movie Mumbai Pune Mumbai 2.

मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं,
मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं,
काय पुण्य असलं की ते घर बसल्या मिळत,
मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं,
काय पुण्य असलं की ते घर बसल्या मिळत,

देव देतो तेव्हा छप्पर फाडून देतो,
हवय नको ते म्हणणं प्रश्नच नसतो,
आपण फक्त दोन्ही हाथ भरून घ्यायचं नुसतं,
मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं,
मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं,
काय पुण्य असलं की ते घर बसल्या मिळत

Mala Sanga Sukh Mhanje nakki kay asta lyrics in English

Mala sanga…
sukh mhanje nakki kay asta
kay punya asala ki te
ghar baslya milta
Mala sanga…
sukh mhanje nakki kay asta
kay punya asala ki te
ghar baslya milta
dev deto tenva
chappar fadun deto
havay nako te
mhanana prashanach nasto
aapan fakta doni haat
bharun khech nusta

आम्हाला आशा आहे की तुम्हाला Mala Sanga Sukh Mhanje nakki kay asta lyrics या गाण्याचे बोल समजले असतील. मला सांगा सुख म्हणजे काय असत या गाण्याच्या बोलाबाबत तुम्हाला काही समस्या असल्यास, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा. धन्यवाद.

Leave a Comment

x