मालवून टाक दीप चेतवून | Malavun Taak Deep Marathi Lyrics

मालवून टाक दीप चेतवून | Malavun Taak Deep English Lyrics

गीत – सुरेश भट
संगीत – पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर – लता मंगेशकर

मालवून टाक दीप चेतवून अंगअंग !
राजसा, किती दिसांत लाभला निवांत संग !
त्या तिथे फुलाफुलात
पेंगते अजून रात;
हाय तू करू नकोस एवढ्यात स्वप्‍नभंग !
गारगार या हवेत
घेउनी मला कवेत
मोकळे करून टाक एकवार अंतरंग !
दूरदूर तारकांत
बैसली पहाट न्हात
सावकाश घे टिपून एकएक रूपरंग !
हे तुला कसे कळेल ?
कोण एकटे जळेल ?
सांग, का कधी खरेच एकटा जळे पतंग ?
काय हा तुझाच श्वास ?
दर्वळे इथे सुवास !
बोल रे हळू, उठेल चांदण्यावरी तरंग !

Malavun Taak Deep English Lyrics

Maalawun taak dip, chetawun ang ang
Raajasa kiti disaant laabhala niwaant sng
Tya tithe fulaafulaat, pengate ajun raat
Haay tu karu nakos ewadhayaat swapnabhng
Dur dur taarakaant baisali pahaat nhaat
Saawakaash ghe tipun ek ek ruparng
Gaar gaar ya hawet gheuni mala kawet
Mokale karun taak ekawaar antarng
He tula kase kalel, kon ekate jalel
Saang ka kadhi kharech ekata jale patng
Kaay ha tujhaach shwaas, darawale ithe suwaas
Bol re halu uthhel chaandanyaawari tarng

Leave a Comment