मन वढाळ वढाळ | Man Vadhal Vadhal Marathi Lyrics

मन वढाळ वढाळ | Man Vadhal Vadhal Marathi Lyrics

गीत – बहिणाबाई चौधरी
संगीत – वसंत पवार
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट – मानिनी


Man Vadhal Vadhal Marathi Lyrics

मन वढाळ वढाळ
उभ्या पीकातलं ढोर
किती हाकला हाकला
फिरुनं येतं पिकांवर

मन मोकाट मोकाट
याच्या ठाई ठाई वाटा
जशा वार्‍यानं चालल्या
पाण्यावरल्या रे लाटा

मन पाखरू पाखरू
याची काय सांगू मात ?
आता होतं भुईवर
गेलं गेलं आभाळात

मन जहरी जहरी
याचं न्यारं रे तंतर
अरे, विंचू, साप बरा
त्याला उतारे मंतर !

मन एवढं एवढं
जसा खसखसचा दाना
अन्‌ मन केवढं केवढं ?
त्यात आभाळ मायेना

देवा आसं कसं मन ?
आसं कसं रे घडलं ?
कुठे जागेपनी तुला
असं सपनं पडलं !

Leave a Comment

x