मना तुझे मनोगत | Mana Tujhe Manogat Marathi Lyrics

मना तुझे मनोगत | Mana Tujhe Manogat Marathi Lyrics

गीत -सुधीर मोघे
संगीत – आनंद मोडक
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट-कळत नकळत


मना तुझे मनोगत मला कधी कळेल का ?
तुझ्यापरी गूढ-सोपे होणे मला जुळेल का ?

कोण जाणे केवढा तू व्यापतोस आकाशाला
आकाशाचा अर्थ देशी एका मातीच्या कणाला
तुझे दार माझ्यासाठी थोडे तरी खुलेल का ?

कळीतला ओला श्वास, पाषाणाचा थंड स्पर्श
तुझ्यामधे सामावला वारा, काळोख, प्रकाश
तुझे अरूपाचे रूप माझ्यापुढे फुलेल का ?

कशासाठी कासाविशी, कशासाठी आटापिटी ?
खुळ्या ध्यास आभासांचा पाठलाग कोणासाठी ?
तुझ्या मनातले आर्त माझ्या मनी ढळेल का ?

Leave a Comment