मी चालले रं शेताला | Me Chalale Ra Shetala Marathi Lyrics

मी चालले रं शेताला | Me Chalale Ra Shetala Marathi Lyrics

गीत – दत्ता डावजेकर
संगीत – दत्ता डावजेकर
स्वर – लता राव


मी चालले रं शेताला, शेताला
सार्‍या वर्साची दौलत राखायाला

दिस आलाया डोंगरमाथ्याला
गुरं गेल्याती राखुळीला
शेत नाही कुणी राखाया
माझ्याविना, मी चालले रं शेताला, शेताला

मोट गातिया तथं, कुंई कुंई गानी
चंद्या-नंद्याचं थुई थुई नाचनं
मुरलीवानी,
धावतंय झुळुझुळु पाणी पाटाचं
माझ्या शेताला, सोनेरी शेताला
मी चालले रं शेताला, शेताला

Leave a Comment