मी आज फूल झाले | Mee Aaj Phool Zale Marathi Lyrics

मी आज फूल झाले | Mee Aaj Phool Zale Marathi Lyrics

गीत – जगदीश खेबूडकर
संगीत – सुधीर फडके
स्वर – आशा भोसले
चित्रपट – आम्ही जातो अमुच्या गावा


मी आज फूल झाले, मी आज फूल झाले
जणु कालच्या कळीला लावण्यरूप आले

सोन्याहुनी सतेज ही भासते सकाळ
किरणांतुनी रवी हा फेकीत इंद्रजाल
मी बावरी खुळी ग या सावलीस भ्याले

आली कशी कळेना ओठांस आज लाली
स्पर्शून जाय वारा शब्दांस जाग आली
फुलवून पाकळ्यां मी ओल्या दंवात न्हाले

मी पाहते मला का डोळे भरून आज ?
लागेल दृष्ट माझी पदरी लपेल लाज
मी आज यौवनाचा शृंगारसाज ल्याले


Mee Aaj Phool Zale English Lyrics

Mi aj ful jhaale, mi aj ful jhaale
Janu kaalachya kalila laawanyarup ale

Sonyaahuni satej hi bhaasate sakaal
Kiranaantuni rawi ha fekit indrajaal
Mi baawari khuli gn ya saawalis bhyaale

Ali kashi kalena othhaans aj laali
Sparshun jaay waara shabdaans jaag ali
Fulawun paakalya mi olya dawaant nhaale

Mi paahate mala ka dole bharun aj
Laagel drisht maajhi padari lapel laaj
Mi aj yauwanaacha shringaar saaj lyaale

Leave a Comment

x