मीच मला पाहते आजच | Meech Mala Pahate Aaj Marathi Lyrics

मीच मला पाहते आजच | Meech Mala Pahate Aaj Marathi Lyrics

गीत – आरती प्रभु
संगीत – दत्ता डावजेकर
स्वर – कृष्णा कल्ले
चित्रपट – यशोदा


मीच मला पाहते, पाहते आजच का ?

असा मुलायम असा
देह तरी हा कसा ?
माझा म्हणू तरी कसा ?
हा डोह जणू की कृष्ण सावळा, मी त्याची राधिका !

काठावरले तरू
हळूच पाहते धरू
मोरपिशी पाखरू
मज आज गवसली माझ्या मधली सोन्याची द्वारका !

पदर असा फडफडे
नजर फिरे चहुकडे
नवल देखणे घडे
हा तरंग मागे-पुढे जळावर हलतो का सारखा ?

Leave a Comment

x